Oferta

OFERUJĘ ZABIEGI MEDYCZNE

Zabieg radiowej koagulacji żył kończyn dolnych (EVRF)

Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą USG, z wykorzystaniem nowoczesnego generatora fal radiowych o wysokiej częstotliwości RF ClosureFAST firmy Medtronic oraz specjalnych cewników pozwalających na dokładne zamknięcie  chorej żyły. Pacjent po krótkim półgodzinnym okresie obserwacji po zabiegu wychodzi do domu z zaleceniem noszenia pończoch uciskowych. Zaletami zabiegu radiowego w porównaniu do klasycznej metody operacyjnej jest znaczące zmniejszenie dolegliwości bólowych po zabiegu, mniejsze krwiaki i mniejsze ryzyko pozostawienia przebarwień skóry oraz brak cięcia w pachwinie, przyczyniając się do szybszej rehabilitacji i powrotu do normalnego codziennego funkcjonowania pacjenta. W porównaniu do metody laserowej (EVLT) występują nieco mniejsze dolegliwości bólowe po zabiegu przy porównywalnej, bardzo wysokiej skuteczności metody.

Zabieg laserowej koagulacji żył kończyn dolnych (EVLT)

Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą USG, z wykorzystaniem nowoczesnego lasera firmy Lasotronix (długość fali 1470nm) i włókien radialnych pozwalających na dokładne zamknięcie chorej żyły.  Pacjent po krótkim półgodzinnym okresie obserwacji po zabiegu wychodzi do domu z zaleceniem noszenia pończoch uciskowych. Zaletami zabiegu laserowego w porównaniu do klasycznej metody operacyjnej jest zmniejszenie dolegliwości bólowych po zabiegu, mniejsze krwiaki oraz brak cięcia w pachwinie, przyczyniając się do szybkiej rehabilitacji i powrotu do normalnego codziennego funkcjonowania pacjenta.

Zabieg zamykania żylaków klejem (VENASEAL TM)

Zabieg polega na zamknięciu chorej żyły poprzez wykonanie pojedynczego nakłucia i wprowadzenie specjalnego cewnika dostarczającego niewielką ilości kleju medycznego do zmienionego chorobowo naczynia. Klej powoduje, że żyła ulega zasklepieniu, a przepływ krwi jest przekierowany do pobliskich, zdrowych żył. Pacjent bezpośrednio po zabiegu wychodzi do domu. Nie ma konieczności noszenia pończochy uciskowej. Zaletami zabiegu klejowego  w porównaniu do klasycznej metody operacyjnej oraz metod radiowej (EVRF) i laserowej (EVLT) jest brak bólu po zabiegu i konieczności noszenia pończoch uciskowych oraz możliwość powrotu do normalnej aktywności fizycznej praktycznie bezpośrednio po zabiegu.

Zabieg skleroterapii

Zabieg polega na wykonaniu zamknięcia zmienionych chorobowo naczyń żylnych kończyn dolnych różnego kalibru (głównych pni naczyniowych, żylaków, żył siatkowatych i pajączków naczyniowych) poprzez wstrzyknięcie specjalnej substancji wywołującej obkurczenie i zarośnięcie naczyń. W przypadku naczyń większego kalibru stosowana jest metoda polegająca na wstrzyknięciu specjalnie przygotowanej piany która umożliwia dokładniejsze zamknięcie chorobowo zmienionego naczynia. Bezpośrednio po zabiegu pacjent wychodzi do domu z zaleceniem noszenia pończoch uciskowych i normalnej aktywności ruchowej.

google logo